Warning: PHP Startup: failed to open stream: No such file or directory in /biuro-warszawa.net/wp-content/themes/CherryFramework/functions.php on line 232

Warning: PHP Startup: Failed opening '/biuro-warszawa.net/wp-content/themes/CherryFramework/includes/theme-slidermeta.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /biuro-warszawa.net/wp-content/themes/CherryFramework/functions.php on line 232

Warning: PHP Startup: failed to open stream: No such file or directory in /biuro-warszawa.net/wp-content/themes/CherryFramework/functions.php on line 235

Warning: PHP Startup: Failed opening '/biuro-warszawa.net/wp-content/themes/CherryFramework/includes/theme-testimeta.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /biuro-warszawa.net/wp-content/themes/CherryFramework/functions.php on line 235
KSIĘGOWOŚĆ WARSZAWA CENTRUM Biuro Rachunkowe – D. Mirosław

Biuro Rachunkowe Dorota Mirosław. Giełdowa 4E/11, Warszawa, 01-207 dorota.miroslaw@biuro-warszawa.net +48 504 029 719

KSIĘGOWOŚĆ WARSZAWA CENTRUM

Nasze usługi:

Książka przychodów i rozchodów
Rozliczenia ewidencji ryczałtowych, karty podatkowej
Pełna księgowość Warszawa centrum
Pozostałe usługi księgowe

księgowość-warszawa-centrum

Książka przychodów i rozchodów :
- bieżąca ewidencja operacji gospodarczych;
- ewidencja środków trwałych i wyposażenia, rejstry VAT, rozrachunki;
- deklaracje podatkowe i rozliczenia z Urzędem Skarbowym;
- sprawozdania do urzędu statystycznego.

Rozliczenia ewidencji ryczałtowych, karty podatkowej:
-prowadzenie ewidencji przychodów, obliczanie kwot ryczałtu, rozliczanie z ZUS, roczne rozliczenie podatku dochodowego;
-prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych;
-wyliczanie na podstawie dokonanych zapisów miesięcznych zaliczek na zryczałtowany podatek dochodowy;
-prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT, obejmującej rejestr zakupów oraz rejestr sprzedaży umożliwiające obliczenie zobowiązania podatkowego, lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym ;
-sporządzanie miesięcznych/kwartalnych deklaracji VAT-7/VAT 7K, VAT-UE na podstawie zapisów w rejestrach
-prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz naliczanie miesięcznych stawek amortyzacyjnych;
-prowadzenie ewidencji wyposażenia;
-wypełnianie indywidualnych kart przychodów pracowników.

Pełna księgowość Warszawa centrum:

- opracowywanie planów kont;
- opracowywanie polityki rachunkowości;
- bieżąca ewidencja operacji gospodarczych;
- księga główna i księgi pomocnicze: ewidencja środków trwałych i wyposażenia, rozrachunki;
- prowadzenie rejestrów podatku VAT; – sprawozdania finansowe zgodne z wymaganiami Ustawy o Rachunkowości;
- deklaracje podatkowe i rozliczenia z Urzędem Skarbowym;
- sprawozdania do urzędu statystycznego .

Pozostałe usługi księgowości Warszawa centrum:
-prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT (w tym ewidencji sprzedaży, ewidencji zakupu) ;
-prowadzenie rozliczeń VAT w rolnictwie -prowadzenie rozliczań zwrotu VAT z materiałów budowlanych;
-sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych ;
-sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji do ZUS;
-rozliczenia osób fizycznych z Urzędem Skarbowym -kontakty z urzędami podatkowymi i pomoc w trakcie kontroli podatkowych ;
-przygotowywanie projektów Zakładowych Planów Kont ;
-sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych -prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;
-doradztwo w zakresie ustanowienia Polityki Rachunkowości -doradztwo w zakresie ustanowienia Systemu Obiegu Dokumentów ;
-przygotowywanie sprawozdań statystycznych GUS -przygotowanie sprawozdań do NFZ -przygotowanie sprawozdań PFRON.

Zlecając obsługę księgowości warszawa centrum D. Mirosław właściciel firmy przenosi odpowiedzialność księgową na biuro. Co za tym idzie, zmniejsza koszty i czas na samodoskonalenie w kontekście księgowym, minimalizuje kontakt z urzędem skarbowym, dzięki czemu unika stresujących kontroli urzędu. Poza tym zyskuje kontakt z wieloma specjalistami w dziedzinie rachunkowości, co pozwoli na doradztwo i legalne obniżenie kosztów prowadzenia firmy. Kwalifikacje pracowników biura pozwalają na zmniejszenie ryzyka popełnienia błędu w rozliczeniach i przenoszą na biuro konsekwencje za ewentualnie popełnione błędy.

Wiele osób zadaje sobie pytanie: Co jest bardziej opłacalne: "Samoobsługa czy powierzenie obowiązków biurom rachunkowym których specjalizacją jest księgowość warszawa centrum?". Zlecenie usługi do biurom rachunkowym wiąże się z pewnymi kosztami, ale samoobsługa też tych kosztów nie pozbawia. Zakładając firmę chcemy uniknąć kosztów zatrudnienia pracownika, ale musimy zainwestować czas i pieniądze w sprzęt, oprogramowanie księgowe, kursy i szkolenia. Poza tym przy poważniejszych inwestycjach zapewne i tak skorzystamy z profesjonalnych usług biura z obawy przed popełnieniem błędu lub z powodu nieznajomości przepisów, co spowoduje generowanie dodatkowych kosztów.

księgowość-warszawa-centrum

 

Firmy, które korzystają z naszych usług księgowości Warszawa centrum, bardzo chwalą sobie wygodę i bezpieczeństwo, jakie jest im zapewniane w czasie całej współpracy. Idealny kontakt z biurem i profesjonalna opieka nad sprawami finansowo-kadrowymi, zabiera przedsiębiorcom z barków właśnie te aspekty, a zyskany czas mogą spożytkować na ważniejsze sprawy firmowe. Współpraca ta pozwala na uniknięcie obowiązku, który polega na ponoszeniu wydatków związanych z utrzymywaniem personelu księgowego, czyli wszelkie koszty odnośnie zabezpieczenia i wyposażenia miejsc pracy, wszelkich szkoleń, absencji pracowników i wynagrodzeń. Daje to również to, że przedsiębiorca nie musi tez inwestować w specjalistyczne programy informatyczne, a raczej zakupu licencji do nich i całego sprzętu i serwisu.